Trở về danh sách Pháp Âm Tổng Hợp - Pháp Âm Tịnh Độ - Pháp Âm Tịnh Tông Học Viện

Index of: home/phapam/data/an-quang-phap-su/Admin Login

Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
1.33 GB 31 May 2021
221.45 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-001-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.72 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-002-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.89 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-003-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.39 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-004-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.25 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-005-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.42 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-006-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.19 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-007-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.79 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-008-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.81 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-009-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.40 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-010-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
18.08 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-011-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
17.42 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-012-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
22.28 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-013-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
21.53 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-014-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.68 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-015-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.81 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-016-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.07 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-017-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.10 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-018-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
12.92 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-019-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
23.12 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-020-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.26 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-021-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.20 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-022-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.39 MB 31 May 2021
an-quang-dai-su-gia-ngon-luc-023-56
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.80 MB 31 May 2021
index
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
0.0 KB 31 May 2021

This page loaded in 0.004 seconds

dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0
|Flag Counter